• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Προγράμματα

Προγράμματα 2014-15

Προγράμματα 2015-16

Προγράμματα 2016-17

Προγράμματα 2017-18

1) Πρόγραμμα Τηγανοκίνηση

Η εκστρατεία για την συγκέντρωση τηγανελαίου βρίσκεται σε εξέλιξη για τέταρτη σχολική χρονιά στο σχολείο μας. Τα παιδιά είναι πολύ ευαισθητοποιημένα σε σχέση με το θεσμό της τηγανοκίνησης.

Οι τάξεις που συμμετέχουν πιο ενεργά στο πρόγραμμα επιβραβεύονται. Τα παιδιά μπορούν να φέρνουν το τηγανέλαιο στο σχολείο κάθε Πέμπτη πρωί. Οι ποσότητες καταμετρούνται και καταγράφονται συνολικά, για κάθε τάξη ξεχωριστά.

Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος. Βοηθούμε την οικολογική συνείδηση των μαθητών μας-μελλοντικών πολιτών.

Φέρτε στο σχολείο το λάδι που έχει χρησιμοποιηθεί για τηγάνισμα!

Μην το πετάτε σε καλάθους, στο χώμα, στην αποχέτευση. Μολύνει τα υπόγεια νερά και αργεί πολύ να διασπαστεί!

Μη σας νοιάζει αν είναι λίγο λερωμένο (δηλ. αν έχει ίχνη πατατών, αν μυρίζει ψάρι κλπ). Το ειδικό μηχάνημα τα καθαρίζει εντελώς!

Το 5% του πετρελαίου που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά μας περιέχει (διά νόμου της ΕΕ) βιοντίζελ. Προς το παρόν, είμαστε υποχρεωμένοι να εισάγουμε ακόμη λίγο βιοντίζελ από άλλες χώρες διότι δεν μπορούμε να το συγκεντρώσουμε. Ας προσπαθήσουμε ακόμη λιγάκι!

Υπάρχει οικονομικό κέρδος για το σχολείο μας. Για κάθε τόνο που μαζεύουμε (2 βαρέλια) εισπράττουμε €100 τα οποία χρησιμοποιούμε για το καλό του σχολείου μας.

Πολύ διαφωτιστικό είναι το ακόλουθο φιλμάκι που ετοίμασε το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:    https://www.youtube.com/embed/NK6dqyBUQdk.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

2) Εφαρμογή προσέγγισης CLIL

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης του Σχολείου μας φέτος θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν  με μια καινοτόμα προσέγγιση που υιοθετείται από τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.


Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται CLIL (Content and Language Integrated Learning) και πρόκειται για τη συνδυασμένη διδασκαλία ενός σχολικού θέματος και μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά). Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με αυτή την προσέγγιση στο μάθημα της Αγωγής Υγείας. Θα γίνεται δηλαδή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διδασκαλία διπλής εστίασης και οι στόχοι του μαθήματος θα είναι διπλοί. Θα προωθούνται δηλαδή τόσο οι στόχοι του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, όσο και οι στόχοι του μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικά).

Η προσέγγιση CLIL έχει πολλά προτερήματα, για αυτό και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται ήδη σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και σε πολλές χώρες ανά το παγκόσμιο. Στην Κύπρο η προσέγγιση εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετά σχολεία από το 2007.


Στo Σχολείο μας θα εφαρμόσει την καινοτόμα προσέγγιση η εκπαιδευτικός κ. Μαρία Φράγκου και θα συνεργαστεί με λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι θα προσφέρουν στήριξη και επιμόρφωση στο Σχολείο μας.

Είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας θα απολαύσουν την εμπειρία και θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, εμπειρίες και θετικές στάσεις προς τη ξένη γλώσσα και το μάθημα της Αγωγής Υγείας.  Πρώτο μας μέλημα είναι η στήριξη του κάθε παιδιού  ώστε να έχει μια ποιοτική μαθησιακή εμπειρία.

 

3. ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ (πρόγραμμα ΚΕΝΘΕΑ)

Το «Ταξίδι ζωής» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΚΕΝΘΕΑ, είναι ένα προληπτικό πρόγραμμα, που εμπίπτει στα προγράμματα αγωγής υγείας που απευθύνεται σε  μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Α’ και Β’ Γυμνασίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τέτοιους προστατευτικούς μηχανισμούς που θα τα αποτρέψουν από το να θέσουν την ψυχική ή και σωματική τους υγεία σε κίνδυνο, και να αναπτύξουν ασπίδα έναντι στις εξαρτήσεις.

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά εξερευνούν την ταυτότητα τους, καλλιεργούν την ικανότητα λήψης απόφασης και την στοχοθέτηση. Το πρόγραμμα επιδιώκει την καλλιέργεια της ανάληψης ευθύνης για τις επιλογές του κάθε ατόμου και  της ευθύνη για την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και ισορροπίας. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων του παιδιού με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζει.

Το υλικό στηρίζεται σε μέθοδο ενεργητικής μάθησης, με μορφή βιωματικών εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγωγή υγείας και η οποία επιτρέπει πλήρη συμμετοχή των ιδίων των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης. Η κανονική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 βιωματικά εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών έκαστο.

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

α) Ανακύκλωση χαρτιού

β) Ανακύκλωση PMD (πλαστικό, μέταλο, κουτιά χυμού κλπ)

γ) Ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων

δ) Ανακύκλωση μικρών μπαταριών

ε) Ανακύκλωση μελανοδοχείων

στ) Ανακύκλωση μικρών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών (όχι όμως λαμπτήρες)

Σημ. Ο Δήμος Σωτήρας μπορεί να παραλάβει μεγάλες-βαριές ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι σας εφόσον έλθετε σε επικοινωνία μαζί του, στο τηλ.23825455.